هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

کشف نقاشی در آرامگاهی از دوران اسکندر

عکس گرفته شده در تاریخ 22 نوامبر 2014، سایتی را نشان می دهد که در آن باستان شناسان مشغول گودبرداری تپه‌ای در آمفیپولیس – شمال یونان – هستند. گمان می‌رود که آرامگاه یافت شده در سایت مربوط به زمان اسکندر بزرگ باشد. هم‌چنین نقاشی‌هایی از زندگی روزمره روی ستون‌های این مقبره که بزرگ‌ترین آرام‌گاه باستانی تا […]

بررسی آثار مرتضی احمدوند در گالری اعتماد

گالری اعتماد دو به تازگی میزبان مجسمه‌هایی از مرتضی احمدوند بود. این آثار که همگی دارای فرمی دوگانه و مکمل بودند، فضاهای منفی و مثبت در مباحث تئوریک معماری را یادآوری کرده و نوشته‌ای از کامران دیبا هم به معمارانه‌تر شدن فضا دامن زده بود. دیبا در استیتمنت نمایشگاه که در کنار یکی از آثار شاخص مجموعه قرار داشت، می‌نویسد: […]