هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

عکسی که یک معماست: یک یا دو قاشق ، دو یا سه چنگال

williamwegman مدیوم عکاسی

در تاریخ عکاسی شاید به ندرت اثری وجود داشته باشد که مستقیما به واسطه ویژگی های مدیوم عکاسی “سوالی” را در برابر مخاطب مطرح کند . ویلیام وگمن William Wegman هنرمند چند رسانه ای امریکایی (متولد 1943 ) در یکی از آثار عکاسی خود با عنوان One or two spoons/ two or three forks نوعی […]

درباره استیتمنت نمایشگاه کریدور A”

اگر یک بیانیه (statement) و یا یک پروژه هنری هدف مشخصی داشته باشد هیچ گاه به عبارات گنگ که مفهوم کمی و کیفی مشخصی را در ذهن مخاطب ایجاد نمی کند آلوده نمی شود. لطفا به متن زیر توجه کنید؛ این متن توسط یک گالری تازه تاسیس درباره یک پروژه هنری نوشته شده است، اما […]