Archive for category: رویداد های هنری

نمایشگاه برگزیدگان دومین دوره جشنواره هنر ایران در پاریس+

نمایشگاه برگزیدگان دومین دوره جشنواره هنر ایران در پاریس

برنامه گالری گردی – آدینه ۴ اسفند ۱۳۹۶+

برنامه گالری گردی – آدینه ۴ اسفند ۱۳۹۶

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶+

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶+

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

نمایشگاه آثار ارشاد رفتاری در گالری علیها+

نمایشگاه آثار ارشاد رفتاری در گالری علیها

برنامه گالری گردی | آدینه ۶ بهمن ۱۳۹۶+

برنامه گالری گردی | آدینه ۶ بهمن ۱۳۹۶

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۹ دی ۱۳۹۶+

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۹ دی ۱۳۹۶

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۲ دی ۱۳۹۶+

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۲ دی ۱۳۹۶

آثار برگزیده نقاشی دومین دوره جشنواره هنر ایران+

آثار برگزیده نقاشی دومین دوره جشنواره هنر ایران

برنامه گالری گردی | آدینه ۸ دی ۱۳۹۶+

برنامه گالری گردی | آدینه ۸ دی ۱۳۹۶

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۴ آذر ۱۳۹۶+

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۴ آذر ۱۳۹۶

با ما در تماس باشید

برای ارتباط با هنرگردی از این بخش استفاده نمایید

Sending

کلیه حقوق متعلق به هنرگردی می باشد. طراحی و پشتیبانی وب سایت از شاریوت

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account