Tags : آن سین فوتو

رویداد های هنری عکاسی و فتومونتاژ

آن سین فوتو ۲۰۱۶ با حضور گالری Ag از ایران

آن سین فوتو یک رویداد هنری بین المللی است که امسال برای چندمین بار میزبان گروه های هنری و فضاهای نمایشی بزرگ دنیاست. این رویداد شامل یک فستیوال از ۱۶ام تا ۲۵ام سپتامبر و یک سوپر گالری از ۲۳ام تا ۲۵ام است که به صورت نمایشگاهی و اکسپو برگزار میشود. در بخش نمایشگاهی ۵۳ گالری […]ادامه مطلب