هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

پیچ و تاب ساختمان های جاندار درون فضای شهری

spatial bodies

هنرمند ژاپنی  AUJIK  _مکتب فکری طبیعت/فن آوری_ بینش خود از تاریخ جعلی و مناظر خیالی را با استفاده از ویدئوهای مجازی و رسانه ها به اشتراک می گذارد. بسترهای شهری موجود، چشم اندازهای طبیعی و زیر ساخت های شهری، به صورت دیجیتالی توسط موجودات ترکیبی ارگانیک-مکانیکی دستکاری شده اند و یک توالی سورئال از واقعیت […]