هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

نمایشگاه نقاشی جنجال برانگیز تهمینه میلانی در گالری ایوان

جنجال های یک نمایشگاه بی پایان شاید لقب جنجال برانگیز ترین نمایشگاه تابستان پایتخت را بتوان به نخستین نمایشگاه انفرادی نقاشی های خانم تهمینه میلانی با عنوان “فیلم هایی که نساختم” داد؛ نمایشگاهی که پیش از گشایش مورد توجه واقع شد و هیچ گاه هم به پایان نرسید. ماجرا از آن جا شروع شد خانم […]

جوابیه شایان شعبان به افشین پرورش

در چند روز گذشته که مردم درگیر عزاداری بر امام شهید خود بوده اند، شخصی که با کمترین سواد هنری خود را منتقد هنری می نامد و خودش نیز در عرصه هنر یک شکست خورده بوده است، در گروهی تلگرامی موسوم به کمپین مبارزه با جعل آثار هنری، در حضور بیش از چهارصد نفر از […]