هنرهای تجسمی سینما تئاتر اخبار هنر موسیقی جشنواره ها رسانه تخصصی

Tags : برنامه گالری گردی

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

برای هنرمندان و هنردوستان، آدینه‌ها روز گالری‌گردی است و بسیاری از ما، دوستان و همکارانِ خود را در نگارخانه‌ها ملاقات می‌کنیم. با توجه به اهمیت رعایت بهداشت و پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، لازم است تا هنگام رفع خطر، موارد زیر را در گالری گردی ها رعایت کنیم: هنگام حضور در مکان‌هان شلوغ از […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری گردی | آدینه ۹ آبان ماه ۱۳۹۹

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۹ آبان ماه ۱۳۹۹   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ – شنبه‌ها ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ – شنبه‌ها ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۴ مهر ماه ۱۳۹۹

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۴ مهر ماه ۱۳۹۹   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ – شنبه‌ها ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی هنرهای تجسمی

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

برای هنرمندان و هنردوستان، آدینه‌ها روز گالری‌گردی است و بسیاری از ما، دوستان و همکارانِ خود را در نگارخانه‌ها ملاقات می‌کنیم. با توجه به اهمیت رعایت بهداشت و پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، لازم است تا هنگام رفع خطر، موارد زیر را در گالری گردی ها رعایت کنیم: هنگام حضور در مکان‌هان شلوغ از […]ادامه مطلب

رویداد های هنری هنرهای تجسمی

برنامه گالری گردی | آدینه ۳۱ اَمُرداد ۱۳۹۹

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۳۱ اَمُرداد ۱۳۹۹   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ – شنبه‌ها ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۷ اَمُرداد ۱۳۹۹

برای هنرمندان و هنردوستان، آدینه‌ها روز گالری‌گردی است و بسیاری از ما، دوستان و همکارانِ خود را در نگارخانه‌ها ملاقات می‌کنیم. با توجه به اهمیت رعایت بهداشت و پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، لازم است تا هنگام رفع خطر، موارد زیر را در گالری گردی ها رعایت کنیم: هنگام حضور در مکان‌هان شلوغ از […]ادامه مطلب

رویداد های هنری هنرهای تجسمی

برنامه گالری گردی | آدینه ۶ تیر ماه ۱۳۹۹

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۶ تیر ماه ۱۳۹۹   برای هنرمندان و هنردوستان، آدینه‌ها روز گالری‌گردی است و بسیاری از ما، دوستان و همکارانِ خود را در نگارخانه‌ها ملاقات می‌کنیم. با توجه به اهمیت رعایت بهداشت و پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، لازم است تا هنگام رفع خطر، موارد زیر را در […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

برای هنرمندان و هنردوستان، آدینه‌ها روز گالری‌گردی است و بسیاری از ما، دوستان و همکارانِ خود را در نگارخانه‌ها ملاقات می‌کنیم. با توجه به اهمیت رعایت بهداشت و پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، لازم است تا هنگام رفع خطر، موارد زیر را در گالری گردی ها رعایت کنیم: هنگام حضور در مکان‌هان شلوغ از […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری گردی | آدینه ۲ اسفند ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۲ اسفند ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ ماهور زهرایی   مشق اول: زوال ۲ – ۱۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —   از ساعت ۱۱ تا […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ قاسم احمدی نقاشی – شمشیر زنی ۱۸ – ۲۹ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ ترلان تبار نقاشی – یادزُدودِگی ۲۷ دی – ۱۶ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —   از ساعت ۱۱ تا […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۴ بهمن ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۴ بهمن ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ ترلان تبار نقاشی – یادزُدودِگی ۲۷ دی – ۱۶ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۶ دی ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۶ دی ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ پروین شکری نقاشی – قفای حاضران ۶ – ۱۷ دی از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ […]ادامه مطلب

گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ رضا عابدینی   شناس‌نامه‌ی رضا عابدینی ۱۵ آذر – ۳ دی از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —     از ساعت […]ادامه مطلب