هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

اروپایی ها به دنبال هنر خاورمیانه

اقتصاد هنر در اروپا

چند وقت پیش به امارت سفری داشتم، در بین شلوغی بازار کسب و کار و ماشین های لوکس مختلف که نظر جلب می کنند، گزینه های جالب دیگری هم دیده می شود، آثار هنری فاخری که بر روی دیوار های یک پاساژ شیک نصب شده اند، یا مجسمه هایی که لابی هتل و رستوران را […]

جشنواره هنرهای تجسمی نفس

جشنواره هنرهای تجسمی

چند روزی است که صحبت از کم کاری خانه هنرمندان در برنامه های خودش به میان رسانه ها رسیده بود، اما این بار گویا برای این مشکل راهکاری پیدا کرده اند یا حداقل یکی از پشنهاد را را بالاخره باز کرده اند قبل از اینکه به سطل آشغال عمومی صرفا منشی خود رای دفتر رییس […]