هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

بازدید مجازی از نمایشگاه آثار حمید هادی نژاد در آرت سنتر

گالری گردی با هنرگردی گالری آرت سنتر از روز هفتم خردادماه میزبان نمایشگاه آثار نقاشی حمید هادی نژاد با عنوان «انگاره‌ها» است. در استیتمنت این نمایشگاه به نگار حمید هادی نژاد آمده است: در مقابل کادر سفید زمان می ایستد، و مکان در مسیر آرام و پرشتاب ذهن شروع به ذوب شدن می کند. فقط […]