هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

در جستجوی فریده در راه اسکار

فیلم مستند «در جستجوی فریده» به عنوان نماینده‌ی سینمای ایران برای اسکار ۲۰۲۰ معرفی می‌شود. در کنار تمامی دیدگاه‌های گوناگونی که در پی این گزینش مطرح شده، به جرات می‌توان گفت که امسال هیأت معرفی نماینده سینمای ایران به اسکار یکی از ویژه‌ترین انتخاب‌های چند سال اخیر را انجام داده‌ است. این فیلم مستند به […]