هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

بهترین راهنمای گالری گردی در نمایشگاه‌های دوسالانه

توصیه‌های چند کیوریتور برای نحوه‌ی بازدید و برخورد با نمایشگاه‌های دوسالانه در این مقاله، با ماسیمیلیانو جیونی، فرانچسکو بونامی، نایما کیث و چند نفر دیگر صحبت کردیم و راهنمایی آنها در مورد نحوه دیدن یک نمایشگاه دوسالانه را منعکس کردیم. از بین تمام نمایشگاه‌های هنری در جهان، نمایشگاه‌های دوسالانه، سه سالانه و گاه پنج سالانه […]

دوسالانه ها در مسیر برنامه ریزی منظم قرار می گیرند

دوسالانه هنرهای تجسمی - مجسمه سازی

دوسالانه های هنر به زودی در مسیر اجرا قرار خواهند گرفت، به نقل از دفتر روابط عمومی دفتر هنرهای تجسمی، طی نامه ای به انجمن های هنرهای تجسمی در رشته های مختلف آمده است: قریب به دو دهه از شکل گیری دوسالانه های تخصصی هنرهای تجسمی می گذرد. تجربه ارزشمندی که علیرغم فراز و فرودها و […]