Tags : زندگی شهری

جشنواره و فراخوان های هنری عکاسی و فتومونتاژ هنرهای تجسمی

فرخوان جشنواره عکس زنان و زندگی شهری

اداره کل امور بانوان شهرداری تهران با همکاری دبیرخانه نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، هفتمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری را برگزار می کنند. محورهای جشنواره – زنان، فضاهای عمومی و سرزندگی شهری – زنان، خانواده و سلامت شهری – زنان، سرمایه‌های اجتماعی و توسعه پایدار شهری – زنان، امنیت اجتماعی […]ادامه مطلب