هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

عربستان سعودی بالاخره بافرهنگ می‌شود!

پادشاه عربستان سعودی برای نخستین بار وزارتخانه‌ای مستقل برای امور فرهنگی تعیین کرده است. به گزارش هنرگردی به نقل از بی‌بی‌سی، ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، شاهزاده بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود را به عنوان وزیر فرهنگ موظف کرده تا توجه بیش تری صرف جوانان و مسائل فرهنگی کند. گفته می‌شود توسعه […]