Tags : محمدرضا یزدی

مجسمه‌ سازی و حجم نقد و مقالات

روایتی بر یک نمایشگاه

آن ها جای ما نشسته اند ! گویی به جای ما زندگی می کنند ،برای ما تصمیم می گیرند و تقدیر ما را رقم می زنند… مسئله به فردیت انسان امروز بازمی گردد. چاپلین در «عصر جدید» انسانی را نشان می دهد که به شکلی نمادین تحت سیطره ماشین های خیالی قرار گرفته است. در […]ادامه مطلب