Tags : محمد ابراهیم جعفری

اخبار هنرهای تجسمی

یادداشتی به یاد محمد ابراهیم جعفری

نمی خواهم بگویم شاعر بود یا نقاش. معلم بود یا دوست. هنرجو بود یا استاد. محمد ابراهیم جعفری آدم خوبی بود و این از هر چیزی مهم تر است. اصلاً هنر مگر چیزی جز خوبی هم می تواند باشد؟ جعفری خوب بود. هنرمندانه خوب بود. گاهی خوبی هایش را روی مقوا و بوم می ریخت […]ادامه مطلب