Tags : محمد حسين عماد

هنرهای تجسمی

گشایش گالری امروز در اصفهان

گالرى “امروز” در اصفهان با آثار محمد حسین عماد افتتاح می شود گالرى امروز با مدیریت فعال فرهنگ و هنر عرصه هنرهاى تجسمى “مریم حسینى ” و نمایشگاهى از آثارمحمدحسین عماد،مریم عماد،طرلان لطفی زاده،بیژن اسدی،هاله متولی،حوری نعیمی،شیدا نوری وزیری در سوم آذرماه افتتاح می گردد مریم حسینى پس از سه سال همکارى مشترک در گالرى […]ادامه مطلب