Tags : محمود محمودی

هنرهای تجسمی

روایتی از آثار محمود محمودی در گالری ماه

روایتی از آثار محمود محمودی در گالری ماه هفتم تا یکم مردادماه نود و هشت راوی فاروق مظلومی محمود محمودی ۱۳۵۹  کرمانشاه  –  ایران تحصیلات ۱۳۹۲  کارشناسی ارشد نقاشی – دانشگاه سوره – تهران ۱۳۸۷  کارشناسی نقاشی – دانشگاه هنر اصفهان – اصفهان نمایشگاه های انفرادی ۱۳۹۸     گالری ماه  – تهران ۱۳۸۸       گالری راه ابریشم  […]ادامه مطلب