هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

گفتگو با مرتضی اسدی درباره مجموعه « همه آرزو یم اما…»

همه آرزویم اما... عنوان نقاشی های مرتضی اسدی است که در روز 3 مرداد 93 در گالری طراحان آزاد به نمایش در آمد.

همه آرزویم اما… عنوان  نقاشی های مرتضی اسدی است که در روز 3 امرداد 93 در گالری طراحان آزاد به نمایش در آمد. متن زیر بخشی از گفتگو با ایشان است :   اولین سوالی که به ذهن می رسد در مورد چیدمان آثار است و اینکه آیا مجموعه دارای موضوع واحدی بوده است؟ من […]