Tags : مرکز مالی بین المللی دبی

اخبار هنرهای تجسمی گالری گردی

نمایشگاه گیت ویلج در مرکز مالی بین المللی دبی

 ساختمانِ مرکز مالی بین المللی دبی یا دیفک، شامل بخشی به نامه ” گیت ویلِج ” است.  از قسمتی که ما وارد ساختمان شدیم تا به گیت (گات) برسیم کمی‌ فاصله را می‎بایست پیاده طی می‌کردیم و هنگامی که نزدیک به این گات شدیم با یک مجسمهٔ “هیچ” پرویز تناولی رو‌به رو شدیم. قسمت “گات ویلیج” فضایی روباز است و […]ادامه مطلب