Tags : مقبره

آثار هنری برجسته معماری و شهرسازی

بازگشایی سردابه های دومیتیلا در شهر رم، پس از سالها

زندگی تازه در مقابر دومیتیلا رم سردابه های دومیتیلا با تکنولوژی لیزر و اسکن مرمت شدند که به رنگهای رو به افول داستانهای زندگی و مرگ جامعه اولیه مسیحیت جانی تازه بخشیدند. پس از سالها تلاش، دو بخش مجزا از یک هزارتوی وسیع سردابه ها، هفته پیش در رم به معرض بازدید گذاشته شدند. سردابه […]ادامه مطلب