Tags : منوچهر یکتایی

اخبار هنرهای تجسمی نقاشی و طراحی هنرهای تجسمی

منوچهر یکتایی نقاش پیشکسوت درگذشت

از تهران تا نیویورک نقاش برجسته‌ی ایرانی-امریکایی منوچهر یکتایی بامداد روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ بر اثر ایست قلبی در امریکا درگذشت. یکتایی یکی از نقاشان مهم اکسپرسیونیسم انتزاعی و از پیشگامان مکتب نقاشان نیویورک بود که تاثیر بسیار مهمی در نقاشی معاصر ایران داشت. از ویژگی اصلی آثار او می توان به بی‌تکلفی و […]ادامه مطلب