Tags : موزه ملی

معماری و شهرسازی هنرهای تجسمی

باروری ابرها Cloud Seeding

“باروری ابرها”  یک پاویلیون درون میدانی، برای موزه ی طراحی ملی اسرائیل است. موزه طراحی حولون “Holon” نشان می دهد که طراحی می تواند بیش از تحقق یک نیاز عمومی باشد; پرورش و تشویق برای پیوستن به رویدادهای جمعی. پاویلیون در میدان عمومی موزه واقع شده است و پذیرای رویدادهای متنوعی از جانب خود موزه و […]ادامه مطلب