Tags : موزه موسیقی

رویداد های هنری موسیقی

نقاشی صدا دار یک عاشقانه، یک حس کودکی یا حتی

موزه موسیقی میزبان نمایشگاه نقاشی از آثار پژمان تدین است، نقاشی که کمتر در ایران فعالیت کرده است اما آوازه فعالیت هایش هراز گاهی به گوش ما نیز میرسد. او همیشه آثار آلترناتیو ارائه نداده است، اما هر از گاهی شیطنت هایی کرده است که برای همه جالب بوده اند، اینبار هم دو نسل از […]ادامه مطلب