Tags : میلاد هوشمندزاده

عکاسی و فتومونتاژ گالری گردی مصاحبه با هنرمندان

گفت‌وگو با میلاد هوشمندزاده در مورد (تپ)

گالری طراحان آزاد که یکی از فعال‌ترین نگارخانه‌های تهران به شمار می‌رود، این گالری آدینه 18 امرداد میزبان آثار میلاد هوشمندزاده با عنوان تپ (TEP)  بود.     در زیر مختصری از گفت‌وگو با هوشمندزاده آمده است: شما به موضوعی پرداخته‌اید که برای اکثر افراد در نگاه نخست جنبه‌ی طنز دارد. طنزی که در نگاه بعدی […]ادامه مطلب