Tags : نقاشی مفهومی

نقاشی و طراحی هنرهای تجسمی

آثار مورد توجه منتقدین در جشنواره های خارجی اینبار DAVID

این نوشته از این جهت حائز اهمیت است که نشان میدهد در جشنواره های خارجی و قدیمی اروپایی چه آثاری و در چه سطحی در حال ارائه هستند، رویداد Stephanie Chefas Projects یکی از این موارد است که میزبان چندین آرتیست از کشورهای مختلف اروپاست، در این بین یکی از مجموعه های ارائه شده که مورد توجه […]ادامه مطلب