Tags : نقاش مشهور

اخبار هنرهای تجسمی

شرح رنگ و نگاه منتخب آثار ایرج اسکندری در حوزه

به نظر می آید که این نوع فعالیت ها به جز گالری های خصوصی هم بد نیست در میان فضاهای هنری دولتی جایگاهی داشته باشند، البته به شرط اینکه همه چیز با همان رنگ و نگاه هنری باشد. این روزها حوزه هنری میزبان آثاری منتخب از ایرج اسکندری نقاش پیشکسوت و نامدار است. گویا قرار […]ادامه مطلب