Tags : نمایشگاه گردان

نقد و مقالات

قدیم تر، همه شاعر بودند

قدیم تر همه ایرانی ها شاعر بودند مگر این که خلاف آن ثابت شود. بعد از رونق فضاهای مجازی هم مشاغلی بودند که حسب دوره هایی تقریباً در عنوان همه جوان ترهای عضو این شبکه ها تکرار می شدند. معروف ترین این مشاغل عکاسی، مدلینگ و… بود. طراحی داخلی، دیزاین، معماری و لباس و… هم […]ادامه مطلب