Tags : همدان

معماری و شهرسازی هنرهای تجسمی

معرفی طرحی از دفتر معماری ترمه

طراحی ساختمان فروشگاه در بافت شهری این پروژه در سال ۱۳۹۴ و در شهر همدان، یکی از شهرهای تاریخی ایران توسط دفتر طراحی ترمه، ساخته شده است. شهر همدان فضای شهری پویایی داشته که فرم مربع از خصوصیات با ارزش بوده و یک محور شمالی-جنوبی قوی این دو بخش را به یکدیگر متصل می کند. […]ادامه مطلب