هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

گروه نوامبر؛ شورش اکسپرسونیست فنلاندی

وقتی جامعه ای در بزنگاه تاریخی خود مسیر تحول خواهی را انتخاب می کند، هنرمندان از اولین گروه های صنفی هستند که به آن می پیوندند؛ آنها سعی می کنند تا از جامعه خود عقب نباشند. مطالبات خود را بیان کرده و بدون ترک صحنه رویارویی، دست به اقدامات عملی در راستای آرمان های خود […]

غرور و اصالت؛ نگاهی به تابلوی اهانت دوک چارلز به جسد کلاوس فلمینگ

برخی نقاشی ها به خوبی می توانند درون خود یک واقعه تاریخی نادیده ای را بازنمایی کنند. واقعه ای که با صاحب تصویر شدن می تواند ماندگارتر شود. این واقعه تاریخی می تواند روایتی قابل اعتماد و یا افسانه ای دور از حقیقت باشد ولی با انتقال عناصر تصویری خود را به واقعیت الصاق می […]

قارچ های جنگلی آلهوپورو؛ رسانه ای رنگین از فنلاند

سارا آلهوپورو به عنوان یک مربی غواصی سابق، همیشه به طبیعت علاقمند بوده است. او زمانی که به عنوان دیپلمات در وزارت امور خارجه فنلاند مشغول نیست، حرفه عکاسی را دنبال می کند. در فنلاند سنتی وجود دارد به نام «حق هر شخص» به معنای آن که هرکسی می تواند از پیاده روی در جنگل لذت […]

خلق و زندگی کردن؛ درباره تووه یانسون

تووه یانسون (۱۹۱۴-۲۰۰۱) تصویرگر و نقاش فنلاندی در زندگی و کار استعداد و تطبیق پذیری باورنکردنی را از خود نشان می داد. او زندگی پربار و قابل توجهی را پشت سر گذاشت. غالباً در برابر نگرش های غالب زمانه با قاطعیت و عشق به کار خود، پیش رفت. او به عنوان یک هنرمند تجسمی، نقاشی […]