Tags : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی

بیانیه انجمن های تجسمی در مورد برنامه پیشنهادی برای وزارت

پس از بیانیه انجمن هنرمندان نقاش، بیانیه انجمن های تجسمی در مورد برنامه پیشنهادی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است: به نام خداجناب آقای سیّد‌ابراهیم رئیسیرئیس محترم جمهورسلام،بررسی برنامه پیشنهادی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی     در بررسی برنامه‌ی وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم که برای پیشبرد اهداف و تحقق سند […]ادامه مطلب

اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی

واکنش انجمن هنرمندان نقاش به برنامه وزیر پیشنهادی ارشاد

بیانیه انجمن هنرمندان نقاش درباره برنامه منسوب به وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم به نام خداجناب آقای محمدمهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم، در هفته گذشته جامعه‌ی تجسمی شاهد انتشار برنامه‌ی مفصل جنابعالی در حوزه فرهنگ و هنر بود. با کمال شگفتی و تاسف مشخص […]ادامه مطلب