Tags : وزیر ارشاد

اخبار هنرهای تجسمی

وزارت ارشاد از امروز رسما صالحی را بر صندلی ریاست

تا اینجا تنها گزینه ریاست جمهوری برای این مسند آقای صالحی بوده است که البته در وزارت ارشاد از فعالترین اعضا نیز به شمار میرود، صالحی گرچه پیش از این هم برای وزارت این قسمت از دولت معرفی شده بود اما نفوذ او نتوانست غالب بر رای نمایندگان باشد، اینبار اما کمی تفاوت و نرمی […]ادامه مطلب