Tags : ولفرام هان

اخبار هنرهای تجسمی عکاسی و فتومونتاژ هنرهای تجسمی

به سوی نور با ولفرام هان

این روزها دوربین های عکاسی به عضوی جدایی ناپذیر از زندگی شهری بدل شده‌اند و برنامه‌هایی مانند اینستاگرام با همراهی دیگر شبکه‌های اجتماعی، محیطی را برای همه‌ی افراد پدید آورده‌اند تا در آن به مستند کردن زندگی شخصی پرداخته و هویتی دیجیتالی به خود ببخشند. این مقاله به مجموعه عکس های ولفرام هان با عنوان “به سوی نور” می‌پردازد […]ادامه مطلب