هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

رابرت دنیرو ۲۰ سال جوان تر می‌شود

قرار است رابرت دنیرو در نقش بعدی ۲۰ سال جوان تر و شبیه به روزهای پدرخوانده ۲ بشود. فیلمسازان با استفاده از یک فن آوری نوین که از آن در فیلم های «جنگ ستارگان: روگ ۱» و «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» نیز استفاده شده، رابرت دنیرو را که قرار است در فیلم درام جنایی جدید مارتین […]