هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

واکنش هنرمندان تجسمی و گالری ها به زلزله کرمانشاه

رخدادهای تلخی مانند بلایای طبیعی یا فجایع انسانی مثل جنگ، دقیقا در آن‌سوی طیف آمال و آروزهای هر هنرمندی قرار دارند اما از آن‌جا که در زندگی از اتفاقات ناگوار گریزی نیست، هنرمند هم چون هر عضو دیگر جامعه با این مسائل درگیر بوده و در آثار خویش از آن‌ها الهام می‌گیرد. در زلزله‌ی شدیدی […]