Tags : گالری یسنا

اخبار هنرهای تجسمی نقد و مقالات

درباره استیتمنت نمایشگاه کریدور A”

اگر یک بیانیه (statement) و یا یک پروژه هنری هدف مشخصی داشته باشد هیچ گاه به عبارات گنگ که مفهوم کمی و کیفی مشخصی را در ذهن مخاطب ایجاد نمی کند آلوده نمی شود. لطفا به متن زیر توجه کنید؛ این متن توسط یک گالری تازه تاسیس درباره یک پروژه هنری نوشته شده است، اما […]ادامه مطلب