Tags : 11 ایران

نقد و مقالات

لزوم مناسب سازی بستر های فرهنگی برای یازده درصد ایران

مدت هاست که برای اهالی فرهنگ و هنر دیگر عصر آدینه روز دلگرفتگی نیست؛ گالری گردی و بازدید از چند ده نمایشگاه هنرهای تجسمی و مفهومی در نگارخانه های شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت در جریان است و مجالی برای سر رفتن حوصله باقی نمی‌ماند. اما یازده درصد از ایرانیان از این بازدیدهای مهیج بی‌نصیبند. […]ادامه مطلب