Tags : 1982

آثار هنری برجسته اخبار هنرهای تجسمی معماری و شهرسازی هنرهای تجسمی

بنای یادبود کهنه سربازان جنگ ویتنام

شاهکاری از یک دانشجوی معماری بنای یادبود کهنه سربازان جنگ ویتنام هم مانند برج آزادی تهران (شهیاد) توسط یک دانشجوی جوان طراحی شد. در سال 1981 هنگامی که مایا یینگ لین (متولد 1960) دانشجوی رشته ی معماری در دانشگاه ییل بود، به عنوان تکلیف درسی، طرحی برای بنای یادبود کهنه سربازان جنگ ویتنام که قرار بود […]ادامه مطلب