آدام وست نخستین بازیگر نقش بتمن درگذشت+

آدام وست نخستین بازیگر نقش بتمن درگذشت