Tags : Afsaneh Mahmoudi

رویداد های هنری

نمایشگاه گروهی “تو همیشه در تاریکی قدم بر می داری”

[intergeo id=”AM4UTM”][/intergeo] تو همیشه در تاریکی قدم بر میداری   آغاز بر این است که از خودی سرچشمه می گیرد که آرزوهایی گران در دل دارد. آزادی می طلبد و در حد می ماند. حدی که بزرگی رویایش را کوچک می کند. آغاز بر این است که در تاریکی قدم بر می دارد.خودی که من […]ادامه مطلب