Tags : AI Art

نقد و مقالات هنرهای تجسمی

چگونه هنر مبتنی بر هوش مصنوعی تکامل پیدا کرد؟

پیشرفت زمانی 5000 ساله هنرمندانی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، از اینکاهای باستان تا شبکه‌های متخاصم مولد! در مقاله‌ی حاضر، برخی از نخستین پیشرفت‌ها و جنبش‌های کلیدی در این زمینه، شناسایی شده‌اند. اصطلاح “هوش مصنوعی” با دهه‌ها داستان علمی-تخیلی رویاپردازی شده است. ماشین‌هایی که قادر به تفکر آزادانه، یادگیری مستقل و شاید حتی تجربه […]ادامه مطلب