Tags : Aitai Shakibafar

مصاحبه با هنرمندان

گفتگو با آی تای شکیبافر

آی تای شکیبافر از آن دست هنرمندانی است که تجربه‌ای فراتر از سنش دارد. فرصتی دست داد که با این هنرمند فعالِ جوان گفتگویی داشته باشیم که چکیده آن را در زیر می‌خوانید: چرا رزومه شما تا این حد فراتر از سن شماست؟ در درجه اول سپاس از این نوع نگاهتان، واقعیت از همان سنین […]ادامه مطلب