Tags : Alexander the Great

اخبار هنرهای تجسمی

کشف نقاشی در آرامگاهی از دوران اسکندر

عکس گرفته شده در تاریخ 22 نوامبر 2014، سایتی را نشان می دهد که در آن باستان شناسان مشغول گودبرداری تپه‌ای در آمفیپولیس – شمال یونان – هستند. گمان می‌رود که آرامگاه یافت شده در سایت مربوط به زمان اسکندر بزرگ باشد. هم‌چنین نقاشی‌هایی از زندگی روزمره روی ستون‌های این مقبره که بزرگ‌ترین آرام‌گاه باستانی تا […]ادامه مطلب