Tags : Alfred Stieglitz

اخبار هنرهای تجسمی عکاسی و فتومونتاژ هنرهای تجسمی

پیکتوریالیسم

 عکاسی در تلاش برای نزدیکی به نقاشی از 1886 تا 1920 در اروپا و ایالات متحده دستکاری کردن عکس ها حتی در عصر حاضر، هنوز هم از جذابیت زیادی برخوردار است؛ چه با انواع فیلتر ها و چه با ادیت و نرم افزارهایی مثل فتوشاپ . اما در گذشته لنز را چرب می کردند، روی […]ادامه مطلب