Tags : Andrey Sheptytsky National Museum

اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی

تخلیه اضطراری بزرگترین موزه اوکراین

با طولانی‌تر شدن جنگ در اوکراین، کارکنان موزه ملی آندری شپتیتسکی به عنوان بزرگ‌ترین موزه‌ی این کشور، در حال انتقال آثار هنری به انبارهای امن هستند. این تخلیه‌ی اضطراری در حالی صورت می‌گیرد که هنوز نمی‌توان تخمینی از آینده و نتیجه‌ی حمله‌ی روسیه متصور شد. موزه ملی آندری شپتیتسکی در لویو، بزرگ‌ترین شهر غرب اوکراین […]ادامه مطلب