Tags : Andy Goldsworthy

اینستالیشن و چیدمان هنرهای مفهومی

هنر محیطی اندی گلدزورتی

اندی گلدزورتی “Andy Goldsworthy” عکاس، مجسمه ساز و طراح محیطی مشهور بریتانیایی است. او چیدمان های محیطی موقتی را با استفاده از طیف به ظاهر بی پایان مواد طبیعی مانند: چوب، سنگ، برف طبیعی، یخ، برگ، پوست درختان، خاک و هرچیزی که در محیط آزاد می یابد، خلق و ارتباطی دلسوزانه با جهان طبیعی برقرار می […]ادامه مطلب