Tags : Art Installation

اینستالیشن و چیدمان مجسمه‌ سازی و حجم هنرهای تجسمی

تفاوت چیدمان با مجسمه در آثار آنتونی گورملی

تفاوت اصلی بین چیدمان و مجسمه این است که چیدمان بیشتر بر استفاده از ترتیب چیدن تمرکز دارد، یعنی استفاده از فضا و محیط اطراف اثر هنری. در این حالت اثر هنری به عنوان یک کل با مکانی که آن اثر در آن قرار گرفته شده است، در نظر گرفته می‌شود. در حالی که مجسمه […]ادامه مطلب