Tags : Beyond Normality

رویداد های هنری گالری گردی

فراخوان تدکس دانشگاه هنر با عنوان “فرای روز مرگی”

هنرگردى حامى و رسانه خبرى در حمایت از گسترش ایده‌های ناب و نو TEDxTUA را به جامعه هنر دوست و خلاق پیشنهاد مى کند. فراخوان تدکس دانشگاه هنر با عنوان “فرای روز مرگی” همایش یک روزه تدکس دانشگاه هنر (TEDxTUA) در تاریخ سی بهمن ماه، در این دانشگاه برگزار خواهد شد. این همایش با عنوان […]ادامه مطلب