Tags : Calvin Chen

اخبار هنرهای تجسمی عکاسی و فتومونتاژ عکس هفته

عکاسی از بازی کودکان توسط یک پزشک

به عنوان یک متخصص کودکان، کلوین چن کودکان را در بهترین و بدترین حالت خود می‌بیند. او در مورد شغلش می گوید: “کار من امن و سالم نگه داشتن بچه ها است”، اما در طول سفرش به کشورهای در حال توسعه، متوجه شد که “این دو صفت الزاما همیشه همزمان ممکن نیستند .”    ادامه مطلب