Tags : Claude Savona

اخبار هنرهای تجسمی عکاسی و فتومونتاژ هنرهای تجسمی

نگاهی به ساکنان لندن از دید آشپزخانه هایشان

در بسیاری از فرهنگ ها، آشپزخانه به عنوان قلب خانه در نظر گرفته می‌شود. اگر چه آشپزخانه‌ها همگی در ابعاد، سبک و محل قرارگیری با هم تفاوت دارند، اما هم‌چنان همگی یک ترکیب سنتی را حفظ کرده‌اند و آن جمع شدن و آماده سازی یک وعده غذایی است. کلود ساونا عکاس مستقر در لندن علاقه زیادی به […]ادامه مطلب