هنرهای تجسمی سینما تئاتر اخبار هنر موسیقی جشنواره ها رسانه تخصصی

Tags : Contemporary art galleries in Iran

رویداد های هنری

برنامه گالری گردی | آدینه ۲ اسفند ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۲ اسفند ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ ماهور زهرایی   مشق اول: زوال ۲ – ۱۳ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —   از ساعت ۱۱ تا […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ ترلان تبار نقاشی – یادزُدودِگی ۲۷ دی – ۱۶ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —   از ساعت ۱۱ تا […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴       از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه اشراقی، شماره ۴– شنبه‌ها ۲ ۱۴ —       ضلع جنوب غربی تالار رودکی (وحدت)، […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی هنرهای تجسمی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴       از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه اشراقی، شماره ۴– شنبه‌ها ۲ ۱۴ —       ضلع جنوب غربی تالار رودکی (وحدت)، […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری گردی | آدینه ۹ آذرماه ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۹ آذرماه ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه اشراقی، شماره ۴– شنبه‌ها ۲ ۱۴ گروهی – کیوریتور: نیلوفر تیموری طراحی – دفتر طراحی ۹ […]ادامه مطلب

رویداد های هنری هنرهای تجسمی

برنامه گالری گردی | آدینه ۲ آذرماه ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲ آذرماه ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه اشراقی، شماره ۴– شنبه‌ها ۲ ۱۴ —     از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ضلع جنوب […]ادامه مطلب

رویداد های هنری هنرهای تجسمی

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۵ آبان ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ محسن دائی نبی نقاشی‌خط – بر مدار سماع ۱۸ – ۲۸ آبان از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه اشراقی، شماره ۴– شنبه‌ها ۲ ۱۴ گروهی […]ادامه مطلب

رویداد های هنری هنرهای تجسمی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۸ آبان ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۸ آبان ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ محسن دائی نبی نقاشی‌خط – بر مدار سماع ۱۸ – ۲۸ آبان از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه اشراقی، شماره ۴– شنبه‌ها ۲ ۱۴ گروهی […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه اشراقی، شماره ۴– شنبه‌ها ۲ ۱۴ —     از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ضلع جنوب […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ ناصر اویسی نقاشی – آبی‌های اویسی ۶ – ۲۶ مهر از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه اشراقی، شماره ۴– شنبه‌ها ۲ ۱۴ —   از […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری گردی | آدینه ۶ مهرماه ۱۳۹۷

برنامه گالری های تهران | آدینه ۶ مهرماه ۱۳۹۷   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ ناصر اویسی نقاشی – آبی‌های اویسی ۶ – ۲۶ مهر از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه اشراقی، شماره ۴– شنبه‌ها ۲ ۱۴ —   از […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۶

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۶ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ ۴ —   از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه اشراقی، شماره ۴– ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است ۲ ۲۶ مهدی محمدی نقاشی – همزاد ۱۶ – ۲۷ تیر از ساعت ۱۶ تا […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری گردی | آدینه نهم تیرماه ۱۳۹۶

برنامه گالری های تهران | آدینه نهم تیرماه ۱۳۹۶ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ ۴ گروهی – گردآورنده: حمید مهدوی عکاسی تئاتر – پله سوم ۹ – ۱۴ تیر از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه اشراقی، شماره ۴– ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است ۲ ۲۶ دیاکو […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری گردی | آدینه دوازدهم شهریور ۹۵

برنامه گالری های تهران | آدینه دوازدهم شهریور ۹۵ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ ۶ حسین لطفی عکس – بازی زمان ۱۲ – ۱۹ شهریور خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره ۲ – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است ۲ ۲۶ — فرمانیه، خیابان سلمانپور ظهیر، شماره ۲۶  –پنج‌شنبه‌ها تعطیل است ۳ […]ادامه مطلب

هنرهای تجسمی

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۹ امرداد ۹۵

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۹ امرداد ۹۵   نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ ۶ — خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره ۲ – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است ۲ ۲۶ لیندا آهنی نقاشی – گمشده ۲۲ امرداد – ۳ شهریور فرمانیه، خیابان سلمانپور ظهیر، شماره ۲۶ […]ادامه مطلب